ZBYTEK o.s.


Tržnice jako základ pospolitosti

Občanské sdružení Zbytek je úzce zaměřené na jednu lokalitu města. Netoužíme se vyjadřovat, nebo kritizovat každé dění v našem městě. Nicméně téma, které poslední dobou často zaznívá a to téma je městská tržnice, je něco tak důležitého a pro město zásadního, že k tomu chceme napsat své stanovisko. Máme pocit, že návrhy o kterých se doslýcháme, byť jen neoficiálně, hledají nějaký volný prostor, kde by se tato záležitost vyřešila. Připadá nám, že je potřeba zadat si ty správné údaje pro volbu správného umístění tržnice. Je nutno si uvědomit, že doba tzv. komunismu volnému obchodu a tržnicím nepřála a tím byla přerušena přirozená tradice. A tradice a pocit přirozenosti je to základní a důležité, co si člověk musí dát za úkol při hledání místa pro tržnici. Tržnice je něco archetypálního pro město.

Dá se říci, že dříve byla tržnice než město. Tržnice bude sice nějak, více či méně, fungovat kdekoli, ale tržnice, to není jen prodávání ovoce a zeleniny, je to jeden z nejdůležitějších faktorů městského života. A tak se v přirozeně vyvíjejících se městech tržnice vyskytuje většinou zároveň s kostelem, institucí duchovní, tak s radnicí, institucí správní. A poblíž těchto dvou hlavních institucí je ta třetí, lidová, pro denní život lidí ve městě, tedy tržnice.

Blízkost těchto tří faktorů vytváří správnou přirozenou symbiózu života ve městě. Jako ideální příklad fungující v Čechách je město Brno. Na Zelném trhu na kopci chrám, na náměstí tržnice a 100m od náměstí radnice. Dalo by se i odvodit, že čím dál se tržnice od těchto dvou institucí nachází, tím méně jako kdyby obyvatelstvo korespondovalo se svou vládou a správou. Proto se vyjadřujeme a přimlouváme k tomu, aby v Liberci tržnice byla zřízena co nejblíže ke středu města. Protože podvědomě tento fakt vytváří v obyvatelích pocit sounáležitosti se svým městem a spokojenosti s místem, kde žijí. Je jen velmi málo míst, kde může být tržnice v Liberci. Ta místa jsou dvě.

První je náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. Je však pravda, že toto náměstí dnes slouží více pro reprezentaci a shromažďování lidí. To druhé místo je na Sokolovském náměstí před hlavním vchodem do kostela. Na Sokolovském náměstí byla tržnice v minulosti provozována. Zřejmě byla dále od kostela, v místech, kde je v současnosti velké parkoviště. Prostor před zdravotní školou, farou a kostelem splňuje všechny předpoklady pro zbudování tržnice.

Nechceme nikomu diktovat, nebo vnucovat, že se podle našeho názoru musí někdo řídit. Zároveň jsme však přesvědčeni, že pokud něco obyvatelům České republiky i města Liberce chybí, pak je to pocit kontinuity, tradice a přirozenosti.

Za občanské sdružení Zbytek

Rudolf Hůlka
Ing. arch. Jiří Janďourek
Ing. arch. Jiří Žid