ZBYTEK o.s.


Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Zbytek o.s.

Sídlo sdružení: Rámový Vršek 302, 460 01 Liberec
Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou působící v městské části Nové Město Liberec, vymezené ulicemi Široká, Papírová, Růžová, Valdštejnská a Perlová.

Právní postavení sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob (podle zákona č. 83/1990 Sb.), které spojuje společný zájem na ochraně přírody, specifického městského prostředí, památek a kulturních hodnot ve smyslu občanské společnosti. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.