ZBYTEK o.s.


Občanské sdružení si dává za cíl ochránit specifickou městskou část Liberce, která i přes historickou nepřízeň si uchovala svůj původní ráz. Vytvořit z přilehlých jižně orientovaných teras klidovou zónu s parkovou úpravou.

Základními cíli sdružení jsou:


• Ochrana přírody.
• Péče o zachování specifického městského prostředí.
• Ochrana památek a kulturních hodnot.
• Stanovení chybějícího urbanistického záměru – obytná zóna, klidová zóna.

Náplň a formy činnosti


• Ovlivňování výstavby v této lokalitě, tak aby neztratila zásadně svůj charakter městské obytné čtvrti.
• Účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány.
• Osvětová činnost.
• Vytvoření klidové zóny zahradních teras nad Lucemburskou ulicí.
• Vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly k naplňování cílů sdružení. Spolupráce s institucemi a regionálními rozvojovými agenturami. Spolupráce s podobnými sdruženími.
• Aktivní činnost na získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie, ministerstev ČR. a jiných, pro realizaci cílů sdružení.